Tisha Be’Av

Tisha B’Av 5774 Schedule


Erev Tisah B’Av – August 4th

Minha…………………….……….6:00pm
Fast Begins (Shkia)…………… 8:35pm
Arvit & Kinot…………………….8:35pm

Tisha B’Av – August 5th

Shaharit………………….……….8:30am
Chatzot…………………..………1:24pm
Minha/Arvit……………….…….7:45pm
Fast Ends……………………..….9:18pm