Shabbat Schedule Parashat Tazria-Metzorah

Erev Shabbat

Mincha: 6:30PM

Candle Lighting with tzibbur: 7:20 PM

Latest Candle Lighting time: 7:49 PM

Latest Shema time: 8:53 PM


Shabbat Day

Shacharit: 8:15 AM

Tehillim: 6:00 PM

Rabbi’s Shiur: 6:20 PM

Mincha: 7:20 PM

Motsaei Shabbat: 9:20 PM