Shabbat Parashat Achrie Mot- Kedoshim

Erev Shabbat

Mincha: 6:40 PM

Candle Lighting with tzibbur: 7:30 PM

Latest Candle Lighting time: 7:57 PM

Latest Shema time: 9:02 PM

Shabbat Day

Shacharit: 8:15 AM

Tehillim: 6:10 PM

Rabbi’s Shiur: 6:30 PM

Mincha: 7:30 PM

Motsaei Shabbat: 9: 29PM