Parashat Naso

Erev Shabbat

Shir Hashirim: 6:45 PM

Mincha: 7: 00 PM

Candle Lighting with tzibbur:  7:35 PM

Latest Candle Lighting time: 8:28 PM

Latest Shema time: 8:46 PM

Shabbat Day

Shacharit: 8:15 PM

Tehilim: 6:40 PM

Rabbi’s Shiur: 7:00 PM

Mincha: 8:00 PM

Motsaei Shabbat: 9:59 PM