Parashat Devarim-Tishabav

Erev Shabbat

Shir Hashirim: 6:45 PM

Mincha:  7:00 PM

Candle Lighting with tzibbur: 7:35

Latest Candle Lighting time: 8:35 PM

Latest Shema time: 9:45 PM

Shabbat Day

Shacharit: 8:15 PM

Tehillim: 4:40 PM

Rabbi’s Shiur: 5:00 PM

Mincha: 6:00 PM

Motsaei Shabbat: 10:04 PM

TISHA BAV SCHEDULE

Arvit: 10:15 PM

SACHARIT: 8:30 AM

HATZOT: 1:23 PM

MINCHA: 7: 55 PM

END OF FAST: 9:36 PM